Slider

Aktuality

Update - výučba od 25.10.2021

dodatok

O námornej doprave s doc. A. Dávidom na rádiu REGINA v rámci relácie Vedy, výskum, objavy, patenty

Dňa 18. októbra 2021 vystúpil doc. A. Dávid v rádiu REGINA v rámci relácie Veda, výskum, objavy, patenty, kde rozprával o súčasnej úlohe námornej dopravy na preprave tovaru, kontajnerizácii nákladu, vývoji kontajnerových lodí, hlavných prepravných trasách kontajnerov či modernizácii námorných prieplavov.

Odkaz na reláciu: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11376/1686756?fbclid=IwAR0OsK7P9U66XHep-wJCOX_QMdyLHaLj5AzO8zOW4fJja0JyKlF0wU_iUWs

Doplňujúce voľby členov študentskej časti Akademického Senátu

Predseda AS FPEDAS vyhlasuje doplňujúce voľby členov študentskej časti Akademického Senátu FPEDAS UNIZA (zástupca za Katedru vodnej dopravy).

Voľby sa uskutočnia 18. októbra 2021 od 09:00 do 15:00 cez aplikáciu MS Teams, kanál edu-FPEDAS-studenti-KVD.

Zásady volieb do AS a ostatné dokumenty nájdete na https://fpedas.uniza.sk/sk/akademicky-senat

VÝBEROVÁ PREDNÁŠKA „Súčasný stav a rozvojové plány bratislavského prístavu“

V rámci predmetu Prevádzka vodných ciest a prístavov sa 14. októbra 2021 uskutočnila pre študentov Katedry vodnej dopravy výberová prednáška Ing. Stanislava Blaška, Slovenská plavba a prístavy, a.s., na tému „Súčasný stav a rozvojové plány bratislavského prístavu“ cez aplikáciu MS Teams.
Predmetom prednášky bol súčasný stav prekládky nákladu v bratislavskom prístave vrátane rozvojových plánov spoločnosti SPaP, a.s.

 

doc. Dávid v novej sérii cyklu Veda v CENTRE o námornej doprave

V rámci  cyklu Veda v centre sa v priestoroch Múzea dopravy uskutočnila prednáška docenta Dávida na tému Oceľoví giganti - námorná doprava. Doc. Dávid objasnil súčasnú pozíciu námornej dopravy vo svete, priblížil kontajnerizáciu nákladu, kontajnerové lode a ich vývoj, popísal rôzne európske námorné prístavy a ich kontajnerové terminály, ako aj spôsoby zvyšovania priepustnosti v týchto termináloch v podobe automatizácie manipulačných procesov.

 

Link na videoprednášku: 
https://www.youtube.com/watch?v=ofdCNnWIO7c&ab_channel=Centrumvedecko-technick%C3%BDchinform%C3%A1ci%C3%ADSR

veda v centre 

 

 

Image
Image

Kde nás nájdete

Spodné menu

Katedra vodnej dopravy

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra vodnej dopravy
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

tel.: +421 41 513 35 52
fax: +421 41 513 56 15
e-mail: kvd@fpedas.uniza.sk

 

Zatvoriť