Profily absolventov

Uplatnenie absolventov

Možnosti uplatnenia po absolvovaní štúdia sú široké. Absolvent môže nájsť uplatnenie na všetkých úrovniach národných a medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti vodnej dopravy, zasielateľstva a logistiky, v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v organizáciách štátneho odborného dozoru, v oblasti správy a riadenia údržby vodných ciest, v oblasti cestovného ruchu , v oblasti riadenia prevádzky multimodálnych logistických centier a taktiež v dopravnom výskume. Absolventi inžinierskeho stupňa spĺňajú požiadavky odbornej spôsobilosti pre podnikanie vo vodnej doprave v súlade so Zákonom o vnútrozemskej plavbe.

K dnešnému dňu štúdium na Katedre vodnej dopravy úspešne ukončilo viac než 480 absolventov, z ktorých mnohí zastávajú významné pracovné pozície a vykonávajú dôležité funkcie. Pozitívne príklady iste priťahujú a sú hodné nasledovania.

Za všetkých úspešných absolventov možno spomenúť napríklad Ing. Silviu Csöbökovú, ktorá pôsobí ako riaditeľka odboru vnútrozemskej plavby na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ing. Alenu Molnárovú Barackovú, ktorá zastáva funkciu riaditeľky divízie vnútrozemskej plavby na Dopravnom úrade v Bratislave, Ing. Katarínu Mihalovičovú, ktorá zastáva funkciu riaditeľky vo francúzskej plavebnej spoločnosti CFT DANUBE, Ing. Jozefa Moravčíka, ktorý je generálnym riaditeľom sekcie vodnej dopravy na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky, či Ing. Mareka Považana, ktorý zastáva post predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa bratislavskej akciovej spoločnosti Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava.

Ing. Andrej Kučera, PhD., pracuje ako hlavný strojník na superjachtách pre spoločnosť Zuiderzee Limited, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy.

Naši absolventi pôsobia aj v zasielateľských firmách na území SR - Ing. Marek Rusnák v súčasnosti pôsobí v Cargomind (Slovakia) s. r. o. Predtým pôsobil v podniku Kuehne & Nagel.

Z úspešných absolventov pôsobiacich v zahraničných zasielateľských a logistických firmách treba spomenút Ing. Moniku Garajovú, ktorá v súčasnosti pôsobí v ABinBEv (predtým zastávala funkciu "logistic coordinator" v BDP International). Taktiež, bc. Lenka Škutová, ktorá aktuálne zastáva pozíciu LCL Service agent vo firme Maurice Ward Logistics.

Ing. Šimon Laurenčík
Ing. Šimon Laurenčík
"Po piatich rokoch štúdia som úspešne ukončil inžiniera v roku 2018 na katedre vodnej dopravy v Žiline. Následne toho istého roku som nastúpil do štátnej služby na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky v Bratislave na sekciu vodnej dopravy ako hlavný štátny radca. Štúdium niečoho unikátneho ako je vodná doprava a zamestnanie sa po ukončení školy v odbore mi poskytlo možnosť podieľať sa na rozvoji vodnej dopravy v rámci Slovenskej republiky, ale aj možnosti cestovania do zahraničia. Vďaka štúdiu na katedre vodnej dopravy som nadobudol odborné vedomosti zo sveta dopravy a získal štartovací mostík do budúceho úspešného života."
Ing. Monika Garajová
Ing. Monika Garajová
Monika Garajová, úspešná absolventka bakalárskeho stupňa štúdia na Vodnej doprave v súčasnosti zastáva funkciu transport planning senior specialist v spoločnosti ABinBev v Prahe. Jej úlohou je plánovať prepravu a zariadiť všetky potrebné náležitosť, plánovať kontajnerový pool v sklade, vykonávať analýzu obratu prádznych kontajnerov, vybavovanie objednávok s gigantmi akými sú Maersk, CMA, MSC a Cosco. Celý proces prebieha v anglickom jazyku. Monika v minulosti pracovala v BDP Internetional (Praha) ako logistický koordinátor.
Ing. Peter Brezovský
Ing. Peter Brezovský
Po úspešnom absolvovaní štúdia v roku 2015 na Katedre vodnej dopravy sa Peter zamestnal na pozícií dispečera v Osobnom prístave Bratislava.
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť