Odborné exkurzie

Śtudenti na našej katedre majú možnosť absolvovať odborné exkurziev prístavoch a prekladiskách nielen v slovenských ale i v zahraničných prístavoch - študenti navštevujú pravidelne prístav Bratislava, vodné dielo Gabčíkovo ale i kontajnerový terminál METRANS v Dunajskej Strede. Dostali sa tiež do slovinského prístavu Koper, do Viedne, kde mali možnosť detailne si prehliadnuť kajutovú loď, i do ďalšieho rakúskeho prístavu Enns.

Odborné exkurzie sú organizované v súčinnosti s:

- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Banská Štiavnica, o. z. Piešťany, ú. z. Púchov, resp. Šaľa,

- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Banská Štiavnica, o. z. Bratislava, ú. z. Gabčíkovo,

- SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, a.s., Bratislava,

- METRANS DANUBIA, Dunajská Streda,

- SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, Vodné elektrárne Trenčín


koper exkurzia

 

 DSC7263

enns exkurziažeriavy

 

 

 

 DSC7158

 

0000

 

exk trajekt

 

exk kkoper

Študentské odborné prázdninové praxe

Študenti na Katedre vodnej dopravy majú možnosť absolvovať odborné praxe, či už na vodných plochách, vodných cestách ale i v organizáciách pracujúcich v odbore vodnej dopravy.

Praxe na Oravskej priehrade; vodnej ceste Dunaj, Labe, Vltava sú organizované v súčinnosti s:

- NORD SLOVAKIA CAMION, s.r.o., Dolný Kubín

- SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, a.s., Bratislava

- SPaP – LODNÁ OSOBNÁ DOPRAVA, a.s., Bratislava

- ČESKOSLOVENSKÁ PLAVBA LABSKÁ, a.s., Děčín, ČR

- EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA, s.r.o., Pr

aha, ČR

Študentské odborné semestrálne/preddiplomové praxe sú organizované v súčinnosti s:

- MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR, Bratislava

- DOPRAVNÝ ÚRAD, divízia vnútrozemskej plavby, Bratislava

- VEREJNÉ PRÍSTAVY, a.s., Bratislava

- SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, a.s., Bratislava

- SPaP – LODNÁ OSOBNÁ DOPRAVA, a.s., Bratislava

32650025 1974531522571790 8754499833064062976 n

 

prax

 

praax

 

 

Zatvoriť