Kontaktné osoby

doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.

Vedúci Katedry vodnej dopravy

tel.: +421 41 513 35 50
kancelária BF 415
e-mail: andrej.david@fpedas.uniza.sk

 

 

Mgr. Juliána Blašková

Sekretariát Katedry vodnej dopravy
Katedra leteckej dopravy
tel.:
+421 41 513 34 51
kancelária BF 246
e-mail: juliana.blaskova@fpedas.uniza.sk 

 

 

 

Ing. Dagmara Brosová 

Štúdijný referent
tel.:
+421 41 513 30 56
študijné oddelenie, budova BF
e-mail: dagmara.brosova@fpedas.uniza.sk

 

 

Ing. Tomáš Kalina, PhD.

pedagogický poradca
tel.: +421 41 513 35 54
kancelária BG 301
e-mail: tomas.kalina@fpedas.uniza.sk

Zatvoriť