Image

Študuj s nami vodnú dopravu!

Stále nie si rozhodnutý kam po maturite? Máme pre Teba ponuku študovať vodnú dopravu na Žilinskej univerzite.

Prečo študovať vodnú dopravu?

Štúdium vodnej dopravy na Žilinskej univerzite v Žiline je v prvom rade moderné, inovatívne a zaujímavé. Dôraz kladieme na kvalitnej teoretickú prípravu, ktorá zahŕňa predmety odporúčané praxou (viď Národnú sústavu povolaní: https://www.sustavapovolani.sk/). Počas výučby používame inovatívne vyučovacie a vzdelávacie metódy, založené najmä na vizuálnej stránke. Medzi obľúbené predmety našich študentov patrí Diagnostika a opravy lodí,  kde sa študenti naučia všetko o opravách, technike a technológiách údržby plavidiel. V predmete Meteorológia sa študenti naučia rozoznávať typy oblakov, prečo vzniká tsunami a zaujímavé poznatky o morských prúdoch. Predmet Vodné cesty sa zameriava na problematiku najvýznamnejších riek a prístavoch, ktoré na nich ležia, a viac o "riečnom" zemepise. V rámci predmetu Bezpečnosť plavby sa študenti učia o záchranných prostriedkoch na palubách lodí, ako si správne obliecť záchrannú vestu, ako funguje Personal Beacon Locator, spôsoby evakuácie a postupy pri vznike ekologických havárii. Na Plavebnej náuke sa študenti učia, ako plávať pri pôsobení vetra a prúdov, naučia sa všetko o navigačných zariadeniach na palube.

Celkový prehľad o predmetoch v jednotlivých semestroch nájdete tu.

Študenti podporia svoje teoretické znalosti v praxi prostredníctvom exkurzii v prístavoch, prekladiskách, na vodných dielach a v inštitúciách zaoberajúcich sa vodnou dopravou.

Okrem zaujímavej výučby štúdium na vodnej doprave prináša omnoho viac. Študenti a vyučujúci sa medzi sebou veľmi dobre poznajú, sme ako jedna veľká rodina. Štúdium v menších vyučovacích skupinách prináša viac príležitostí pre bezprostrednú interakciu a dobré vzťahy. Namiesto splynutia s davom vo veľkých prednáškových sálach budete mať osobný kontakt s vyučujúcim a váš názor v diskusii určite nezanikne. 

Katedra vodnej dopravy úzko spolupracuje s praxou a podnikmi, ktoré patria medzi najväčšie a najlepšie v odbore vodnej dopravy:

 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
 • Dopravný úrad, Divízia vnútrozemskej plavby,
 • Slovenská plavba a prístavy, a.s.,
 • Lodná osobná doprava,
 • Verejné prístavy, a.s.,
 • Slovenský vodohospodársky podnika jeho odštepné závody,
 • DHL International Slovakia, s.r.o.,
 • Kuehne+Nagel.

Ako študent Katredry vodnej dopravy máš možnosť stážovať či praxovať v spomínaných podnikoch a organizáciách počas štúdia. Záverečné práce budeš  robiť na reálnom projekte, tvojim konzultantom bude aj odborník z konkrétneho dopravného podniku. Počas štúdia ťa čakajú exkurzie, kde budeš môcť vidieť „teóriu v praxi“.

Čas strávený na vysokej škole patrí k najkrajšiemu a najzábavnejšiemu obdobiu v živote mladých ľudí. Zaži s nami zábavu! V prvom semestri ťa čaká imatrikulačná slávnosť. Po imatrikuláciách nasledujú beánie (asi najväčšia párty, akú si doteraz zažil). Fakulta PEDAS taktiež každoročne organizuje ples pre študentov a učiteľov fakulty, na ktorej sa každý rok skvelo bavíme :). Nesmieme zabudnúť ani na náš milý katedrový zvyk organizovať vianočné kapustnice, kde posilňujeme dobré vzťahy medzi vyučujúcimi a študentmi. Pestrý študentský život ťa čaká počas celého štúdia, kde bude priestor aj na oddych.


IMG 20210128 WA0057
Naviac našim študentom ponúkame...

 • možnosť študovať v zahraničí (naši študenti študujú na Kanárskych ostrovoch, v Chorvátsku, Poľsku a Slovinsku)
 • cestovať, pracovať v medzinárodných a školských projektoch
 • študovať podľa individuálnych učebných plánov.

Možnosti uplatnenia absolventa

Možnosti uplatnenia po absolvovaní štúdia sú široké. Absolvent môže nájsť uplatnenie na všetkých úrovniach národných a medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti vodnej dopravy, zasielateľstva a logistiky, v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v organizáciách štátneho odborného dozoru, v oblasti správy a riadenia údržby vodných ciest, v oblasti cestovného ruchu , v oblasti riadenia prevádzky multimodálnych logistických centier a taktiež v dopravnom výskume. Absolventi inžinierskeho stupňa spĺňajú požiadavky odbornej spôsobilosti pre podnikanie vo vodnej doprave v súlade so Zákonom o vnútrozemskej plavbe.

K dnešnému dňu štúdium na Katedre vodnej dopravy úspešne ukončilo viac než 480 absolventov, z ktorých mnohí zastávajú významné pracovné pozície a vykonávajú dôležité funkcie. Pozitívne príklady iste priťahujú a sú hodné nasledovania.

Za všetkých úspešných absolventov možno spomenúť napríklad Ing. Andrej Kučera, PhD., ktorý momentálne pracuje ako hlavný strojník na superjachtách pre spoločnosť Zuiderzee Limited, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy, ďalej Ing. Silviu Csöbökovú, ktorá pôsobí ako riaditeľka odboru vnútrozemskej plavby na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ing. Alenu Molnárovú Barackovú, ktorá zastáva funkciu riaditeľky divízie vnútrozemskej plavby na Dopravnom úrade v Bratislave, Ing. Katarínu Mihalovičovú, ktorá zastáva funkciu riaditeľky vo francúzskej plavebnej spoločnosti CFT DANUBE, či Ing. Mareka Považana, ktorý zastáva post predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa bratislavskej akciovej spoločnosti Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava.

Naši absolventi pôsobia aj v zasielateľských firmách na území SR - Ing. Marek Rusnák v súčasnosti pôsobí v Cargomind (Slovakia) s. r. o. Predtým pôsobil v podniku Kuehne & Nagel.

Z úspešných absolventov pôsobiacich v zahraničných zasielateľských a logistických firmách treba spomenút Ing. Moniku Garajovú, ktorá v súčasnosti pôsobí v ABinBEv (predtým zastávala funkciu "logistic coordinator" v BDP International). Taktiež, bc. Lenka Škutová, ktorá aktuálne zastáva pozíciu LCL Service agent vo firme Maurice Ward Logistics.

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline je na Slovensku už 70 rokov. Kampus Žilinskej univerzity patrí medzi najmodernejšie univerzitné areály na Slovensku. Na UNIZA nájdete v cantine každý deň výber z 8 rôznych jedál, kde uspokoja mäsožravcov, ale aj vegetariánov, krásny areál ponúka množstvo možností, ako tráviť voľný čas – od akéhokoľvek druhu športu, po moderné študovne či otvorené priestory na stretávanie sa, učenie alebo tvorbu. Inovačné centrum pre šikovných startupistov či technológov, ateliér multimediálnej tvorby v atómovom kryte či turnaje v e-sporte sú iba zlomok toho, čo môžete na UNIZA zažiť.

uniza1 copy

Image

Študuj

Teoretická príprava zahŕňa rôzne oblasti, akými sú legislatívne podmienky plavebnej spoločnosti a základné princípy ekonomického riadenia v podmienkach vodnej dopravy, základy  konštrukcie, údržby, diagnostiky a opráv lodí a ich vybavenia, navigáciu lodí, technológiu plavby a lodnej prepravy, až po sústavu vnútrozemských vodných ciest, ich vybavenie a konštrukciu a technológiu prekládky, vybavenie prístavov a prekladísk.

Image

Exkurzie nielen na Slovensku (prístav Bratislava, lodenica, vodné dielo Gabčíkovo), ale i v európskych prístavoch umožnia študentom overiť si ich teoretické vedomosti. Študenti v rámci odborných exkurzii majú taktiež možnosť dostať sa na palubu rôznych typov plavidiel (osobné i nákladné), a taktiež pozrieť sa do lodenice a vidieť na vlastné oči technológiu diagnostiky a opravy plavidiel.

Image

Okrem teoretickej prípravy študenti majú možnosť absolvovať praktické hodiny na katedrovom lodnom simulatáre. Simulátor pre nácvik riadenia riečnych nákladných lodí Shipmaster P60 je vybudovaný na báze virtuálnej reality. Pri jeho tvorbe boli použité moderné informačné technológie z oblasti prípravy personálu, z oblasti 3D grafiky a virtuálnej reality, z oblasti simulácie fyzikálnych procesov a z oblasti riadenia technologických procesov v reálnom čase. Simulátor umožňuje nácvik plavby po Dunaji, v prístave a v plavebných komorách VD Gabčíkovo a to za rôznych plavebných a meteorologických podmienok (dážď, hmla, vietor a pod.).

Image

Plávaj

Našim študentom sprostredkujeme možnosť teoretického a praktického výcviku riadenia malého plavidla alebo námorného rekreačného plavidla. 

Preukaz veliteľa námorného rekreačného plavidla je možné získať absolvovaním školenia a skúšok na Slovensku. Praktický výcvik môže byť realizovaný či už na Slovensku, alebo v Chorvátsku.

 

Image

Naši študenti nemusia len sedieť v laviciach :) Usporiadavajú plavby na plachetniciach v oblasti Jadranského mora (Chorvátsko, Slovinsko, ...).

Image
Image

Cestuj

Naši študenti majú počas štúdia na Katedre vodnej dopravy možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí. V súčasnosti si môžu vyberať z ponúk mnohých štipendijných programov.

Štipendijné programy je možné rozdeliť na programy Európskej únie (Program Erasmus+, zoznam Erasmus+), a ostatné štipendijné programy, fondy a nadácie (Národný štipendijný program, CeepusAkcia Rakúsko-SlovenskoFulbrightova nadácia).

Naši študenti absolvovali štúdium v:

 • Chorvátsku (Sveučilište, Pomorski Fakultet Zagreb;Sveučilište, Pomorski Fakultet Split);
 • Slovinsku (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet);
 • Poľsku - nové možnosti štúdia v Gdansku a Gdyni.
 • na Kanárskych ostrovoch (Tenerife).
Image
Image
Image

Prac(x)uj

Počas štúdia absolvujú naši študenti odbornú prax podľa vlastného výberu. Prax môžu absolvovať v organizáciách vodnej dopravy (Slovenská plavba a prístavy, a. s., Verejné prístavy, a. s., Dopravný úrad - Divízia vnútrozemskej plavby a pod.)

Študenti si taktiež môžu zvoliť výkon odbornej praxe na nákladnom plavidle, na ktorom sa plavia po Dunaji jednu plavebnú reláciu (napr. Bratislava - Linz a späť). 

 

Image

Po ukončení bakalárskeho, resp. inžinierskeho štúdia môžu zastávať stredné a vrcholové manažérske pozície v štátnej správe, v logistických, zasielateľských a dopravných spoločnostiach, ale i v oblasti cestovného ruchu.

Do dnešného dňa úspešne ukončilo štúdium viac než 480 absolventov. (viac informácií)

Rozhovor s úspešným absolventom Andrejom, ktorý aktuálne pláva na superjachte

Image
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť