Projekty riešené členmi katedry

Projekt COMPETING (pokračovanie projektu IWTCOMP)

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., Ing. Andrea Maternová, PhD., Ing. Marián Pecko, PhD., Anna Dvořáková
Doba riešenia: 2019-2022

O projekte: Projekt EÚ, program ERASMUS+, pokračovanie projektu IWTCOMP vrátane ďalších projektov EÚ zameraných na vzdelávanie členov lodných posádok v zmysle platnej legislatívy, partneri: STC Group (NL), CERONAV (RO), Schiffer-Berufskolleg RHEIN (D), Žilinská univerzita v Žiline (SK), Univerzita Craiova (RO), a ďalší.

Aktuálne informácie

V rámci projektu Competing sa pripravujú najmä materiály a príručky pre vzdelávanie posádok na Dunaji a Rýne. Pre každú oblasť kompetencií bol vypracovaný koncepčný manuál kurzu na prevádzkovej aj riadiacej úrovni. 7oblastí kompetencií: navigácia, obsluha plavidiel, manipulácia s nákladom (vrátane prekládkových operácii a prepravy osôb), stavba lodí (vrátane elektriny, elektroniky a riadiacej techniky), údržba a opravy, komunikácia, zdravie a bezpečnosť (vrátane ochrany životného prostredia).
Príručky kurzov sú návodom na vzdelávanie a skúšanie v súlade so smernicou EÚ 2017/2397. Príručky kurzov budú k dispozícii na jar 2022

Newsletter k projektu Competing

Konferencia k ukončeniu projektu Competing

14. júna sa uskutočnila záverečná konferencia k projektu Competing. Obsahom konferencie boli najmä: 

- prezentácia A. Mintjesa, Maritieme Academie Harlingen/prezident EDINNA

- prezentácia O. S. Cupsa,  prezident CERONAV/viceprezident EDINNA

- prezentácia o aktuálnom vývoji vnútrozemskej vodnej dopravy W.  de Boera, vedúceho projektu VVD MARIN

- Prezentácia o STC Group  

- Video s krátkym príhovorom a komplimentmi od Caroline Nagtegaal-van Doorn, špecialistky na dopravu a poslankyne Európskeho parlamentu

Konferencia k ukončeniu projektu Competing

 

Projekt DIONYSUS

Integrating Danube Region into Smart & Sustainable Multi-modal & Intermodal Transport Chains

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Jurkovič, PhD.
Spoluriešiteľ: Ing. Tomáš Kalina, PhD.

O projekte: Cieľom projektu je premeniť dunajské prístavy na výkonné, lepšie prepojené a integrované dopravné uzly, ktoré sú súčasťou multimodálnych a intermodálnych dopravných reťazcov a preferenčných centier pre priemyselné investície.

Aktuálne informácie

Výskum, hodnotenie a znižovanie rizík v podmienkach vodnej a leteckej dopravy SR

Grantový projekt UNIZA
Doba riešenia: 2021/2022
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Andrea Maternová, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Matúš Materna, PhD.; doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.

O projekte: Cieľom projektu je na základe výskumu úzkych miest v podmienkach slovenských prístavov a letísk odhaliť nebezpečenstvá znižujúce celkovú úroveň bezpečnosti. Hlavným cieľom je dosiahnuť udržateľnosť týchto nekonvenčných a zároveň rizikových dopravných uzlov pomocou odporúčaní a preventívnych opatrení aplikovaných priamo na nich. Identifikácia nebezpečenstiev v slovenských prístavoch a na letiskách a nastavenie ďalších opatrení bude konzultované s odborníkmi z praxe, aby bola zaistená maximálna uplatniteľnosť týchto krokov.

Aktuálne informácie

Prvé výsledky projektu boli prezentované na vedeckej konferencii INAIR 2021, ktorá sa konala na Malte v novembri 2021.

Priebežné výsledky grantového projektu boli prezentované v máji 2022 formou postera vo foyer Univerzity (obrázok vľavo).

 

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť