Katedra vodnej dopravy

Pozícia:
Vedúci katedry
Adresa
BF415
COM_CONTACT_EMAIL
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefónne číslo
+421/41/513 35 50

Doplnkové informácie

Doplnkové informácie

Vzdelanie a profesný rast

Absolvent Žilinskej univerzity v Žiline (2001). Od roku 2004 pôsobí na Katedre vodnej dopravy ŽU v Žiline, kde sa venuje problematike techniky a technológie vnútrozemských prístavov a ich transformačnými procesmi na multimodálne dopravno-logistické centra, námornou dopravou a námornými kontajnermi, kontajnerovými terminálmi námorných prístavov a ich obehovými systémami. V rokoch 2009 – 2012 pracoval ako hlavný riešiteľ na medzinárodnom projekte NELI (Cooperation-Network for logistics and nautical education focusing on Inland Waterway Transport in the Danube corridor supported by innovative solutions) so zameraním na vzdelávanie a podporu vnútrozemskej vodne dopravy v povodí rieky Dunaj. Od roku 2011 je hlavným koordinátorom siete programu CEEPUS, ktorá umožňuje mobilitu študentov, doktorandov a pedagogických pracovníkov univerzít a vysokých škôl v strednej a východnej Európe so zameraných na dopravu. V roku 2012 obhájil habilitačnú prácu na tému Intermodálne terminály v námorných prístavoch a ich obehové systémy a bol mu udelený titul docent. V rokoch 2012-2015 bol projektovým manažérom medzinárodného výkusmného programu HINT – Harmonizácia vnútrozemskej vodnej dopravy prostredníctvom vzdelávania a informačných technológií.

Najvýznamnejšie publikácie

Skriptá a monografie

Námorné kontajnery / Juraj Jagelčák, Andrej Dávid, Petr Rožek. – 1. vyd. – V Žiline : Žilinská univerzita, 2010. – 262 s., fotograf., grafy, mapy, sch., tab. – ISBN 978-80-554-0207-9.

Cvičenia zo základov fyziky atmosféry a mora pre poslucháčov Katedry vodnej dopravy / Milan Nedelka, Andrej Dávid. – Vyd. 1. – V Žiline : Žilinská univerzita – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2010. – 119 s., grafy, mapy, obr., sch., tab. – ISBN 978-80-554-0168-3.

Príklady k predmetu technológia v prístavoch / Andrej Dávid. – Vyd. 1. – V Žiline : Žilinská univerzita – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2007. – 63 s., ilustr. – ISBN 978-80-8070-750-7.

Dávid, A.: Vnútrozemské prístavy. 77 s., EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina 2017, ISBN 978-80-554-1372-3.

Vnútrozemské prístavy / Andrej Dávid ; vedecký redaktor: Andrej Novák. – 1. vyd. – Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2017. – 77 s.,  ISBN 978-80-554-1372-3

Publikované príspevky na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách

Cargo containerisation and its impact on the development of maritime transport

Andrej Dávid, Peter Piala, Vlatka Stupalo.
In: ICTTE 2016 [elektronický zdroj] = international conference on Traffic and transport engineering : November 24-25, 2016, Belgrade, Serbia. – Belgrade: City Net Scientific Research Center, 2016. – ISBN 978-86-916153-3-8. – CD-ROM, s. 306-311.

Innovation of handling systems in the world container ports and their terminals [Inovácia manipulačných systémov v námorných prístavoch a ich kontajnerových terminálov] / A. Dávid.
In: Transport means 2013 : proceedings of the 17th international conference : October 24-25, 2013, Kaunas University of Technology, Lithuania. – ISSN 1822-296X. – Kaunas: Kaunas University of Technology, 2013. – S. 250-253.

Role of CRM in supply chains using the process portal. / Andrej Dávid, Jozef Gašparík, Vladimír Zitrický, Borna Abramovič
In: Proceedings of international scientific conference Business Logistics in Modern Management, Osijek, Croatia. 2017. S. 385 – 404.

Odborné práce v domácich a zahraničných časopisoch

Transport of tropical fruits to central Europe = Prijevoz tropskog voća u Srednju Europu [Preprava tropického ovocia do strednej Európy] / Peter Piala, Andrej Dávid.
In: Naše more = Our sea : znanstveno-stručni časopis za more i pomorstvo. – ISSN 0469-6255. – Vol. 63, iss. 2 (2016), s.62-65.

Technological and educational requirements for inland navigation simulator in the Danube region [Technologické a vzdelávacie požiadavky na lodný simulátor v dunajskom regióne] / Martin Jurkovič, Andrej Dávid.
In: Naše more = Our sea : znanstveno-stručni časopis za more i pomorstvo. – ISSN 0469-6255. – Vol. 62, Iss. 1 (2015), s. 13-19.

Proposal for an inland school ship for the Danube region / Martin Jurkovic – Andrej David – Csaba Hargitai.
In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. – ISSN 1335-4205. – Vol. 18, no. 2 (2016), s. 15-19.

European automated container terminals [Európske automatizované kontajnerové terminály] / Andrej David … [et al.].
In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. – ISSN 1335-4205. – Vol. 16, no. 2 (2014), s. 41-45.
[Spoluautori: Sosedová, Jarmila ; Putz, Lisa-Maria ; Jolie, Natalija ; Kavran, Zvonko ]

The critical path method as the method for evaluation and identification of the optimal container trade route between Asia and Slovakia / Andrej David … [et al.].
In: Business logistics in modern management. 17th International Scientific Conference on Business Logistics in Modern Management.- 2017, s. 29-42.
[Spoluautori: Hanšút, Lukáš, Gašparík, Jozef]

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť