Slider

Aktuality

Deň otvorených dverí

Chceli by sme Vás pozvať na virtuálny deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dnes,
12. novembra 2021 o 14:00 cez youtube kanál Katedry vodnej dopravy.

DOD 2021

Program:

14:00 hod. predstavenie Katedry vodnej dopravy. Klikni na:  https://youtu.be/x837h6slaOQ 

14:15 hod. študenti o štúdiu na Katedre  vodnej dopravy. Klikni na: https://youtu.be/FPspiuZmpnA 

14:30 hod. s absolventom katedry o jeho práci v odbore. Klikni na: https://youtu.be/pXioxCjf4lY 

V prípade, že máte nejaké otázky ohľade štúdia, kontaktujte nás.

Študuj s nami vodnú dopravu!

 

 

Landing page FPEDAS

Milí študenti,

vedeli ste, že fakulta PEDAS má novú "landing page"? Táto nová fakultná web stránka sa zameriava na informácie pre záujemcov o štúdium na fakulte PEDAS.
Landing page FPEDAS nájdete na: https://www.objavpedas.sk/sk/?fbclid=IwAR15pHkn84eEdfcdqyvfgdGGvl1-0-K6_Ia2hLgeOGAgWnyt0IRkQGlmArc

objav pedas

 

O námornej doprave s doc. A. Dávidom na rádiu REGINA v rámci relácie Vedy, výskum, objavy, patenty

Dňa 18. októbra 2021 vystúpil doc. A. Dávid v rádiu REGINA v rámci relácie Veda, výskum, objavy, patenty, kde rozprával o súčasnej úlohe námornej dopravy na preprave tovaru, kontajnerizácii nákladu, vývoji kontajnerových lodí, hlavných prepravných trasách kontajnerov či modernizácii námorných prieplavov.

Odkaz na reláciu: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11376/1686756?fbclid=IwAR0OsK7P9U66XHep-wJCOX_QMdyLHaLj5AzO8zOW4fJja0JyKlF0wU_iUWs

 

 

VÝBEROVÁ PREDNÁŠKA „Súčasný stav a rozvojové plány bratislavského prístavu“

V rámci predmetu Prevádzka vodných ciest a prístavov sa 14. októbra 2021 uskutočnila pre študentov Katedry vodnej dopravy výberová prednáška Ing. Stanislava Blaška, Slovenská plavba a prístavy, a.s., na tému „Súčasný stav a rozvojové plány bratislavského prístavu“ cez aplikáciu MS Teams.
Predmetom prednášky bol súčasný stav prekládky nákladu v bratislavskom prístave vrátane rozvojových plánov spoločnosti SPaP, a.s.

 

 

 

doc. Dávid v novej sérii cyklu Veda v CENTRE o námornej doprave

V rámci  cyklu Veda v centre sa v priestoroch Múzea dopravy uskutočnila prednáška docenta Dávida na tému Oceľoví giganti - námorná doprava. Doc. Dávid objasnil súčasnú pozíciu námornej dopravy vo svete, priblížil kontajnerizáciu nákladu, kontajnerové lode a ich vývoj, popísal rôzne európske námorné prístavy a ich kontajnerové terminály, ako aj spôsoby zvyšovania priepustnosti v týchto termináloch v podobe automatizácie manipulačných procesov.

 

Link na videoprednášku: 
https://www.youtube.com/watch?v=ofdCNnWIO7c&ab_channel=Centrumvedecko-technick%C3%BDchinform%C3%A1ci%C3%ADSR

veda v centre 

 

 

Image
Image

Kde nás nájdete

Spodné menu

Katedra vodnej dopravy

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra vodnej dopravy
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

tel.: +421 41 513 35 52
fax: +421 41 513 56 15
e-mail: kvd@fpedas.uniza.sk

 

Zatvoriť