Projekty riešené členmi katedry

Projekt COMPETING (pokračovanie projektu IWTCOMP)

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., Ing. Andrea Maternová, PhD., Ing. Marián Pecko, PhD., Anna Dvořáková
Doba riešenia: 2019-2022

O projekte: 

Projekt EÚ, program ERASMUS+, pokračovanie projektu IWTCOMP vrátane ďalších projektov EÚ zameraných na vzdelávanie členov lodných posádok v zmysle platnej legislatívy, partneri: STC Group (NL), CERONAV  (RO), Schiffer-Berufskolleg RHEIN (D), Žilinská univerzita v Žiline (SK), Univerzita Craiova (RO), a ďalší.

aÚvodné stretnutie partnerov projektu COMPETING

 

Projekt DIONYSUS
Integrating Danube Region into Smart & Sustainable Multi-modal & Intermodal Transport Chains

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Jurkovič, PhD.
Spoluriešiteľ: Ing. Tomáš Kalina, PhD.

O projekte: 
Cieľom projektu je premeniť dunajské prístavy na výkonné, lepšie prepojené a integrované dopravné uzly, ktoré sú súčasťou multimodálnych a intermodálnych dopravných reťazcov a preferenčných centier pre priemyselné investície.

 projekt dionisus

 

Výskum, hodnotenie a znižovanie rizík v podmienkach vodnej a leteckej dopravy SR
Grantový projekt UNIZA
Doba riešenia: 2021/2022
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Andrea Maternová, PhD.
Spoluriešitelia:         
Ing. Matúš Materna, PhD.                               
doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.                                   
O projekte:

Cieľom projektu je na základe výskumu úzkych miest v podmienkach slovenských prístavov a letísk odhaliť nebezpečenstvá znižujúce celkovú úroveň bezpečnosti. Hlavným cieľom je dosiahnuť udržateľnosť týchto nekonvenčných a zároveň rizikových dopravných uzlov pomocou odporúčaní a preventívnych opatrení aplikovaných priamo na nich. Identifikácia nebezpečenstiev v slovenských prístavoch a na letiskách a nastavenie ďalších opatrení bude konzultované s odborníkmi z praxe, aby bola zaistená maximálna uplatniteľnosť týchto krokov.

Aktuálne informácie k projektom

Projekt Competing
V rámci projektu Competing sa pripravujú najmä materiály a príručky pre vzdelávanie posádok na Dunaji a Rýne. Pre každú oblasť kompetencií bol vypracovaný koncepčný manuál kurzu na prevádzkovej aj riadiacej úrovni. 7oblastí kompetencií: navigácia, obsluha plavidiel, manipulácia s nákladom (vrátane prekládkových operácii a prepravy osôb), stavba lodí (vrátane elektriny, elektroniky a riadiacej techniky), údržba a opravy, komunikácia, zdravie a bezpečnosť (vrátane ochrany životného prostredia).
Príručky kurzov sú návodom na vzdelávanie a skúšanie v súlade so smernicou EÚ 2017/2397. Príručky kurzov budú k dispozícii na jar 2022

Newsletter k projektu Competing: https://www.iwt-competencies.eu/wp-content/uploads/2021/12/COMPETING_Newsletter_DECEMBER_2021_EN.pdf

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt DIONYSUS
Newsletter k projektu DIONYSUS nájdete na webe: https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/6548

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grantový projekt UNIZA
Prezentácia prvých výsledkov na vedeckej konferencii INAIR 2021, ktorá sa konala na Malte v novembri 2021.

unnamed

 

 

 

Zatvoriť