Čo znamená študovať v zahraničí

Študenti Žilinskej univerzity počas svojho štúdia na UNIZA majú veľa možností absolvovať časť štúdia v zahraničí a zároveň získať finnané prostriedky na pokrytie nákladov spojených so štúdiom v zahraničí. V súčasnosti si môžu vyberať z ponúk mnohých štipendijných programov. Pravidlá upravujúce štúdium v zahraničí sú uvedené v Študijnom poriadku FPEDAS. V prípade záujmu o absolvovanie časti štúdia v zahraničí v rámci štipendijných programov a grantových schém je potrebné kontaktovať prodekana alebo referenta pre rozvoj a zahraničné vzťahy. Štipendijné programy je možné rozdeliť na programy Európskej únie (Program Erasmus+, zoznam Erasmus+ štipendií), a ostatné štipendijné programy, fondy a nadácie (Národný štipendijný program, Ceepus, Akcia Rakúsko-Slovensko, Fulbrightova nadácia)

Štúdium v zahraničí prebieha v súčasnosti na univerzitách v:

  • Chorvátsku (Sveučilište, Pomorski Fakultet Zagreb;Sveučilište, Pomorski Fakultet Split);
  • Slovinsku (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet);
  • Poľsku - nové možnosti štúdia v Gdansku a Gdyni.

Na koho sa obrátiť

Ing. Vladimír Šalaga, PhD.
Referent pre rozvoj a zahraničné vzťahy
tel.: +421 41 513 30 62
e-mail: vladimir.salaga@fpedas.uniza.sk

doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy
tel.: +421 41 513 34 56
e-mail: martin.bugaj@fpedas.uniza.sk

VIAC INFORMÁCIÍ

 

Naši študenti v zahraničí

IMG 20181111 133834

 

eraz

IMG 20210126 122929

 IMG 20210126 121911

 

 

 

 

IMG 20181117 094739

prax

IMG 20210215 WA0000

IMG 20210128 110119

 

 

IMG 20181117 093447

 

erazmus

IMG 20210128 125028

5471

Zatvoriť