Kontakt

Pozícia:
odborný asistent

Doplnkové informácie

Doplnkové informácie:

Vzdelanie a profesný rast

Absolvent Vysokej námornej školy v Štetíne (1993). Od roku 1993 do roku 2004 pracoval ako lodný inžinier na námorných lodiach. Od 2005 pracuje na katedre vodnej dopravy Žilinskej univerzity kde sa venuje problematike diagnostiky a opravy lodí, konštrukcie lodí a simulácie lodnej prevádzky. Aktívne sa podieľal na riešení projektu Dobudovanie prototypu simulátora lodnej prevádzky financovaného zo Štrukturálnych fondov EU.

Najvýznamnejšie publikácie

Odborné práce v domácich a zahraničných časopisoch

LNG as alternative fuel for European transport system [LNG ako alternatívne palivo pre európsky dopravný systém] / Tomas Kalina, Anezka Grobarcikova.
In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. – ISSN 1335-4205. – Vol. 16, no. 2 (2014), s. 70-76.

River – sea technology in transport of energy products [Technológia rieka – more v preprave energetických surovín] / T. Kalina & P. Piala.
In: Transport systems and processes : marine navigation and safety of sea transportation. – Leiden: CRC Press/Balkema, 2011. – ISBN 978-0-415-69120-8. – S. 195-198.

 

Zatvoriť