Kontakt

Pozícia:
doktorand

Doplnkové informácie

Doplnkové informácie:

Vzdelanie a profesný rast

Je absolventom Žilinskej univerzity v Žiline. V súčasnosti pôsobí ako denný doktorand na Katedre vodnej dopravy. Téma jeho dizertačnej práce je "Metodika posudzovania zvýšenia prekládkovej činnosti prístavov" .

 

Najvýznamnejšie publikácie
Odborné práce v domácich a zahraničných časopisoch a zborníky zo zahraničných konferencií 

Chorvátske námorné prístavy.  / Andrej Dávid, Peter Mako, Emília Madudová
 In: Perner´s Contact. 2019Vol. 14, No. 3. s. 1319-1326

 

Návrh prepravy kontajnerov medzi Severnou Amerikou a Európou / Andrej Dávid, Peter Mako
In: Svet dopravy, 12 s. 

Zatvoriť