Vedenie katedry

Vedúci katedry

doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.
tel.: +421 41 513 35 50
e-mail: andrej.david@fpedas.uniza.sk

Zástupkyňa vedúceho katedry

Ing. Andrea Galieriková, PhD.
tel.: +421 41 513 35 52
e-mail: galierikova@fpedas.uniza.sk

Zatvoriť