Vedenie katedry

Vedúci katedry

doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.
tel.: +421 41 513 35 50
e-mail: andrej.david@fpedas.uniza.sk

Zástupkyňa vedúceho katedry

Ing. Andrea Galieriková, PhD.
tel.: +421 41 513 35 52
e-mail: andrea.galierikova@fpedas.uniza.sk 

Asistentka vedúceho katedry

Mgr. Juliana Blašková

tel.: +421 41 513 34 51

e-mail: blaskova@fpedas.uniza.sk  

Zatvoriť