Adresár

Meno E-mail Miestnosť Telefón
Dávid, Andrej, doc. Ing., PhD.
Vedúci katedry (Katedra vodnej dopravy)
andrej.david@fpedas.uniza.sk BF415 +421/41/513 35 50
Jurkovič, Martin, Ing., PhD. martin.jurkovic@fpedas.uniza.sk BG301 +421/41/513 35 64
Kalina, Tomáš, Ing., PhD. tomas.kalina@fpedas.uniza.sk BG301 +421/41/513 35 63
Maternová, Andrea, Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry (Katedra vodnej dopravy)
andrea.maternova@fpedas.uniza.sk BF414 +421/41/513 35 52
Sosedová, Jarmila, doc. Ing., PhD. jarmila.sosedova@fpedas.uniza.sk BF435 +421/41/513 35 06

Zatvoriť