Pozícia “hlavný štátny radca”

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhlásilo výberové konanie na pozíciu “hlavný štátny radca” v sekcii vodná doprava. Predpokladom prijatia je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore “Vodná doprava”. Ďalšie informácie dostupné na: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/4762