Katedra vodnej dopravy Blog

To dá rozum

V rámci projektu TO DÁ ROZUM, ktorého cieľom je navrhnúť ucelenú zmenu vzdelávania na Slovensku, od predškolskej výchovy až po vysoké školy, sa na zvýšenie kvality vytvorila potreba dotazníkového prieskumu medzi študentmi.  Odkaz na dotazník pre študentov bakalárskeho a magisterského/inžinierskeho stupňa : https://goo.gl/forms/NLoYGE8JgWImhtLP2 Študenti, ktorí dotazník vyplnia, sa môžu zapojiť aj do zlosovania o poukážky...

Prednáška doc. Andreja Dávida na Záhrebskej univerzite.

V rámci programu ERASMUS + sa 9. mája uskutočnila prednáška doc. Ing. Andreja Dávida, PhD. pre študentov Záhrebskej univerzity, Katedry vodnej dopravy. Prednáška bola zameraná na vnútrozemskú vodnú dopravu v Slovenskej republike, námornú dopravu a námorné kontajnery.

Výberová prednáška o chorvátskych námorných a vnútrozemských prístavoch

V rámci programu ERASMUS + sa 3. mája uskutočnila prednáška dr. Vlatky Stupalo (Záhrebská univerzita, Katedra vodnej dopravy) pre študentov Katedry vodnej dopravy a Katedry cestnej a mestskej dopravy (študijný program: zasielateľstvo a logistika).  Prednáška bola zameraná na chorvátske námorné, vnútrozemské prístavy a námornú osobnú dopravu vo svete.

Deň otvorených dverí na FPEDaS

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline aj tento rok pripravila podujatie “Deň otvorených dverí” pre záujemcov o štúdium na fakulte. Študenti stredných škôl sa stretli s členmi vedenia fakulty a dozvedeli sa o základných podmienkach prijímacieho konania, otváraných študijných programoch, možnostiach zahraničných mobilít či organizácií...

Pozícia “hlavný štátny radca”

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhlásilo výberové konanie na pozíciu “hlavný štátny radca” v sekcii vodná doprava. Predpokladom prijatia je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore “Vodná doprava”. Ďalšie informácie dostupné na: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/4762

Projekt IWTCOMP

Viac informácií v priloženom letáku projektu IWTCOMP.

3. ročník vyhliadkovej plavby po Dunaji

Stredoškoláci, ak vás láka plavba a lode, neváhajte a prihláste sa na vyhliadkovú plavbu na Dunaji, ktorá sa uskutoční 13.10.2017 a zažite príjemný deň na vode!

Noc výskumníkov 2017

Posledný septembrový piatok sa na Slovensku nesie v duchu vedy a výskumu. Pri tejto príležitosti sa každoročne uskutočňuje Noc výskumníkov. Minulý rok sa do festivalu vedy zapojilo viac ako 1 300 vedcov a výskumníkov, skoro 55 000 žiakov a študentov a všetkých podujatí sa zúčastnilo dovedna viac ako 182 000 návštevníkov....

Druhý ročník Slnovratu na Dunaji

Namiešajte si svoj vlastný koktail zážitkov na Dunaji! Plavby a splavy, rodinné akcie, exkurzie, koncerty, divadlo, športové podujatia, výlety v prírode, cyklotúry a iné. od 27. mája do 1. júla 2017 viac info na: https://slnovratnadunaji.sk

Letná brigáda na kompe

Študenti, ktorí máte záujem počas prázdnin brigádnicky pracovať na Kompe Strečno, obratom kontaktujte vedúcu katedry: jarmila.sosedova@fpedas.uniza.sk