Lode

Lode

bakalárske štátnicové otázky 2016

 1. Triedenie lodí podľa rôznych kritérií, typové konštrukcie a požiadavky na tvarovanie trupov a energetickú vybavenosť plavidiel, klasifikácia plavidiel
 2. Hlavné rozmery a súčinitele tvaru trupu lode, zadávacie parametre.
 3. Kotvové, uväzovacie, vlečné a tlačné zariadenia, záchranné vybavenie.
 4. Členenie vnútorných priestorov, kryty nákladových otvorov, nakladacie a špeciálne zariadenia lodí.
 5. Teoretický výkres a spôsoby výpočtu plávateľnosti lode.
 6. Krivky plávateľnosti a počiatočnej stability lode, stabilita pri malých a veľkých uhloch náklonu.
 7. Diagram statickej a dynamickej stability lode.
 8. Vplyv tekutého nákladu na stabilitu lode.
 9. Podmienky nepotopiteľnosti lode.
 10. Pohonné systémy plavidiel a lodných mechanizmov, zvláštne zariadenia a výbava plavidiel podľa druhov.
 11. Klasifikácia a konštrukcia spaľovacích motorov.
 12. Charakteristiky lodných spaľovacích motorov.
 13. Teória spaľovacích procesov piestových spaľovacích motorov – princíp práce štvortaktného a dvojtaktného motora.
 14. Parametre palív a olejov, príprava palivovej zmesi zážihových a vznetových motorov.
 15. Diagnostické postupy a metódy, základné úlohy demontážnej a bez demontážnej diagnostiky, metódy diagnostiky povrchových a pod povrchových poškodení.