Zoznam zamestnancov

MenoE-mailKanceláriaTelefónFunkcia
doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD.jarmila.sosedova@fpedas.uniza.skBF 415+421/41/513 35 52vedúca katedry - docentka
Anna Dvořáková anna.dvorakova@fpedas.uniza.skBF 414+421/41/513 35 51asistentka vedúcej katedry
prof. Ing. Marián Šulgan, PhD.marian.sulgan@fpedas.uniza.skBF 435+421/41/513 35 06profesor
doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.andrej.david@fpedas.uniza.skBF 436+421/41/513 35 65docent
Ing. Martin Jurkovič, PhD.martin.jurkovic@fpedas.uniza.skBG 301+421/41/513 35 54odborný asistent
Ing. Tomáš Kalina, PhD.tomas.kalina@fpedas.uniza.skBG 301+421/41/513 35 54odborný asistent
Ing. Andrea Galierikováandrea.galierikova@fpedas.uniza.skBF 201+421/41/513 35 60interná doktorandka
Ing. Lukáš Hanšútlukas.hansut@fpedas.uniza.skBF 201+421/41/513 35 60interný doktorand
Ing. Miroslav Bariak, PhD.CEO@111.sk
externý spolupracovník