Publikácie

Jan Šlesinger
Plavebná náuka
ISBN: 978-80-554-0668-8
rok vydania: 2013

http://www.edis.uniza.sk/publikacia/6155/Plavebna-nauka/

ZaCD

 

Iveta Kubasáková, Marián Šulgan
Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu
ISBN: 978-80-554-0740-1
rok vydania: 2013

http://www.edis.uniza.sk/publikacia/6198/Logistika-pre-zasielatelstvo-a-cestnu-dopravu/

 

Vnútrozemská plavba

Pavel Žarnay, Andrej Dávid, Tomáš Kalina
Vnútrozemská plavba
ISBN: 978-80-554-0621-3
rok vydania: 2012

http://www.edis.uniza.sk/publikacia/6134/Vnutrozemska-plavba/

 

 

Zasielateľstvo

 

Jozef Gnap, Miloš Poliak, Jarmila Sosedová, Juraj Jagelčák
Zasielateľstvo
ISBN: 978-80-554-0407-3
rok vydania: 2011

http://www.edis.uniza.sk/publikacia/6048/Zasielatelstvo/

Ing.Juraj Jagelčák,PhD.,Ing.Andrej Dávid,PhD.,Ing.Peter Rožek
Námorné kontajnery
ISBN: 978-80-554-0207-9
rok vydania: 2010

http://www.edis.uniza.sk/publikacia/910/Namorne-kontajnery/

Milan Nedelka, Andrej Dávid
Cvičenia zo základov fyziky, atmosféry a mora pre poslucháčov Katedry vodnej dopravy
ISBN: 978-80-554-0168-3
rok vydania: 2010

http://www.edis.uniza.sk/publikacia/5777/Cvicenia-zo-zakladov-fyziky,-atmosfery-a-mora-pre-posluchacov-Katedry-vodnej-dopravy/

 Európske dopravné koridory a Slovensko

Jarmila Sosedová; Marián Šulgan;Vladimír Rievaj
Európske dopravné koridory a Slovensko

ISBN: 978-80-554-0255-0
rok vydania: 2010

http://www.edis.uniza.sk/publikacia/5884/Europske-dopravne-koridory-a-Slovensko/

Andrej Dávid
Príklady k predmetu technológia v prístavoch
ISBN: 978-80-8070-750-7
rok vydania: 2007

http://www.edis.uniza.sk/publikacia/5739/Priklady-k-predmetu-technologia-v-pristavoch/

Ján Šlesinger
Dopravné tovaroznalectvo I. (CD)

ISBN: 978-80-8070-655-5
rok vydania: 2007

http://www.edis.uniza.sk/publikacia/5971/CD—Dopravne-tovaroznalectvo-I./

Jarmila Sosedová
Obchodno-prevádzková činnosť vodnej dopravy

ISBN: 978-80-8070-704-0
rok vydania: 2007

http://www.edis.uniza.sk/publikacia/5780/Obchodno-prevadzkova-cinnost-vodnej-dopravy/

Alica Miklášová, Jarmila Sosedová
Prevádzka, ekonomika a riadenie vodnej dopravy

ISBN: 80-7100-904-0
rok vydania: 2001

http://www.edis.uniza.sk/publikacia/5766/Prevadzka,-ekonomika-a-riadenie-vodnej-dopravy/