Konzultačné hodiny

doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.

Utorok: 09,00 hod. – 11,00 hod.

Ing. Miroslav Bariak, PhD.

Streda: 14,00 hod. – 15,00 hod.

Ing. Martin Jurkovič, PhD.

Streda: od 11,00 hod. – do 13,00 hod.

Ing. Tomáš Kalina, PhD.

Streda: od 09,00 hod. – do 11,00 hod.

doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD.

Streda:  od 10,00 hod. –  do 12,00 hod.

prof. Ing. Marián Šulgan, PhD.

Utorok: 08,00 hod. – 10,00 hod.