Štátnice

Štátnice 2018

V tejto sekcii nájdete všetky potrebné informácie potrebné na správne vypracovanie bakalárskych a diplomových prác.

 • Zadávanie tém BP a DP: do 31.10.2017
 • Vypracovanie bakalárskej práce: 1.11.2016 – 27.4.2018
 • Vypracovanie diplomovej práce: 1.11.2016 – 4.5.2018
 • Odovzdanie bakalárskej práce na katedre: 30.4.2018
 • Odovzdanie diplomovej práce na katedre: 7.5.2018
 • Termín oboznámenia sa s recenznými posudkami: 18.5.2018
 • Termín konania štátnych záverečných skúšok:
  • bakalárske štúdium: 21.5.2018 – 1.6.2018
  • inžinierske štúdium: 21.5.2018 – 1.6.2018

Harmonogram štátnych záverečných skúšok 2018

Bakalárske štúdium 

Inžinierske štúdium

Konzultácie s vedúcim

Vážení študenti, súčasťou úspešného ukončenia seminára k záverečnej práci, resp. diplomového seminára je vyplnený konzultačný formulár, v ktorom vedúci vašej záverečnej práce potvrdzuje vašu účasť na konzultáciách. Príslušný konzultačný formulár si stiahnite, vyplňte požadované údaje a vytlačte. Povinné sú štyri konzultácie. Ich absolvovanie vám podpíše váš vedúci záverečnej práce.

Kompletne vyplnený formulár budete odovzdávať spolu s ostatnými dokumentmi v deň odovzdania vašej záverečnej práce.

Ďalšie dôležité dokumenty:

Šablóna záverečnej práce KVD

Materiály na vypracovanie odovzdanie záverečnej práce