Uchádzači

Chceš študovať niečo iné, rád cestuješ a chceš byť výnimočný z oblasti dopravy? Príd študovať na katedru vodnej dopravy.

KVD_

Naša katedra pripravuje vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre pracovné pozície všetkých stupňov riadenia dopravných a zasielateľských firiem poskytujúcich alebo sprostredkujúcich prepravné služby vo vnútrozemskej a námornej doprave alebo súvisiace služby v prístave, ale aj pre iné odvetvia, nakoľko absolvent získa prevádzkovo– ekonomické vzdelanie.

V rámci národného štipendijného programu a programu ERASMUS môžu naši študenti stráviť časť štúdia v zahraničí na prestížnych univerzitách. Odborné poznatky nadobudnuté v rámci teoretickej prípravy si majú študenti možnosť overiť vo virtuálnom prostredí v špecializovanom laboratóriu katedry na lodnom simulátore.

Bližšie informácie tu a taktiež si môžte pozrieť prezentáciu o možnostiach štúdia na našej katedre.