Študenti

Čipová karta

Každý študent je povinný vlastniť čipovú kartu (ISIC), ktorá slúži ako identifikačný preukaz preukazujúci štatút študenta na vysokej škole a oprávňuje študenta využívať stanovené práva a výhody.

ISIC je celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí – najmä doprava, kultúra a iné. Informácie o zľavách a ďalšie aktuálne informácie nájdete na tu a na stránke ISIC.sk.

Externí študenti vlastnia čipovú kartu označenú ako EXTERNÝ ŠTUDENT, prostredníctvom ktorej ste súčasťou elektronického systému vzdelávania. Čipová karta neumožňuje využívanie žiadnych študentských zliav.

Platnosť karty

– Čipovú kartu si musíte vybaviť pri nástupe na štúdium, inak nemôžete byť zaevidovaní v elektronickom systéme vzdelávania.

– Preukaz študenta (všetkých stupňov) je platný od 1.9. do 30.9. príslušného akademického roku

– Pre aktualizáciu platnosti po zápise do vyššieho ročníka je potrebná prolongácia, t.j. elektronické a vizuálne predĺženie platnosti preukazu.

Cena karty

– Podľa typu karty (denný – ISIC, NoISIC, externý študent) a typu známky sa určujú poplatky za vydanie čipovej karty. Prvé vydanie karty vás bude podľa typu preukazu stáť 15 € – 35 € a každoročná prolongácia 2 € – 9 €.

Študijné oddelenie

Zodpovedná študijná referentka pre odbor Vodná doprava:

Bc. Mária Mácová
– Bc. a Ing., denná a externá forma štúdia

Úradné hodiny: Pondelok – Štvrtok: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 13.30
V piatok nie sú úradné hodiny.
Kancelaria: NF 107
Telefón: +421/41 513 30 55
E-mail: maria.macova@fpedas.uniza.sk

Iné informácie, ktoré neposkytuje študijné oddelenie: