Kontakt

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra vodnej dopravy
Univerzitná 1
010 26 Žilina

Telefónne čísla:

sekretariát: 041/513 35 51
vedúca katedry: 041/513 35 52

E-mail: kvd@fpedas.uniza.sk

GPS: 49° 12′ 10.56″ S, 18° 45′ 22.86″ V