Výberová prednáška dr. Adriana Oleiho

Na našej katedre sa konala dňa 25.4. výberová prednáška dr. Adriana Oleiho, Univerzita Craiova, Rumunsko na tému vnútrozemská vodná doprava v Rumunsku (námorné a vnútrozemské prístavy, Dunajská vodná cesta, vodné dielo Železné vráta i., riečne informačné služby) v rámci ERASMU programu.