Katedra vodnej dopravy Blog

Pracovné stretnutie združenia EDINNA

V dňoch 10. a 11. mája 2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie združenia EDINNA v Zasadačke vedeckej rady na Novej menze. Stretnutia sa zúčastnili rôzne organizácie pôsobiace vo vnútrozemskej vodnej doprave (vysoké školy, univerzity, výcvikové a tréningové centrá,  firmy vyrábajúce lodné simulátory) z Holandska, Belgicka, Nemecka, Rakúska, Rumunska, Ukrajiny a Ruska.  Predmetom stretnutia boli lodné simulátory,...

Učiteľská mobilita na Záhrebskej univerzite

Doc. Dávid absolvoval učiteľskú mobilitu na Záhrebskej univerzite v rámci programu ERASMUS+ od 17. do 19. mája 2016. V rámci tohto pobytu odprednášal cyklus prednášok, ktoré boli zamerané na námornú dopravu a námorné kontajnery pre študentov inžinierskeho štúdia na  Katedre vodnej dopravy, Fakulta dopravy a dopravných vied (Department of Water...

Slávnostného otvorenia pltníckej sezóny 2016 na Váhu

Dňa 15. apríla 2016 sa členovia katedry zúčastnili slávnostného otvorenia  pltníckej sezóny 2016 na Váhu v Strečne. Touto udalosťou si pripomenuli sedemsto rokov starú tradíciu splavovania dreva z Liptova do Čierneho mora.  

Prednáška doc. Andreja Dávida v priestoroch Krajskej knižnice

Dňa 13. apríla 2016 sa uskutočnila prednáška  doc. Andreja Dávida v priestoroch Krajskej knižnice pre širokú verejnosť vrátane študentov Dopravnej akadémie. Prednáška bola zameraná na problematiku námornej  dopravy, námorných kontajnerov vrátane námorných prístavov.

Deň otvorených dverí

V piatok 19.2 o 10:00 hod. sa na našej fakulte uskutočnil Deň otvorených dverí. Viac info na fpedas.uniza.sk.

Vdýchni použitému kontajneru nový život

Cieľom súťaže je motivácia jednotlivcov a kolektívov k modifikácii kontajnerov na iný účel, ako boli určené a zapojiť sa do celosvetového trendu recyklácie používaných kontajnerov. Výherca získava okrem ceny „NOAH´S ARCH“ i finančnú cenu vo výške 11 000 €. Všeobecné súťažné podmienky, ako aj prihláška do súťaže, sú trvalo zverejnené...

Noc výskumníkov 2015

Katedra vodnej dopravy už tretíkrát participovala na festivale vedy Európska noc výskumníkov, ktorá sa konala v obchodnom centre Aupark 25. septembra 2015. V rámci tohto festivalu jej členovia propagovali vodnú dopravu a možnosti štúdia na katedre pred študentmi základných a stredných škôl Žilinského kraja.

INES

  INeS (Inland Navigation e-learning System) vyskúšajte vzdelávací systém zameraný na podporu rôznych oblastí vo vnútrozemskej vodnej doprave. Viac informácii dostanete po kliknutí na obrázok.