Katedra vodnej dopravy Blog

Deň otvorených dverí

V piatok 17.2 o 10:00 hod. sa na našej fakulte uskutoční Deň otvorených dverí. Viac info na fpedas.uniza.sk.

Dunajský fond

Dunajský fond je otvorenou neziskovou platformou pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja. Konkrétne, Dunajský fond identifikuje, združuje resp. koordinuje finančné, ľudské a akékoľvek iné dostupné zdroje umožňujúce dosahovanie cieľov Charty Dunajského fondu. Tieto zdroje prepája s nositeľmi zaujímavých nápadov a know-how a s realizátormi konkrétnych aktivít v...

Noc výskumníkov 2016

Katedra vodnej dopravy sa už po štvrtý krát zúčastnila  na festivale vedy Európska noc výskumníkov, ktorá sa konala v obchodnom centre Aupark 30. septembra 2016.  V rámci Noci výskumníkov členovia Katedry vodnej dopravy  propagovali možnosti štúdia na katedre pred študentmi základných a stredných škôl Žilinského kraja. V našom stánku si žiaci...

Noc výskumníkov 30.9. 2016

30.9. 2016 sa v Auparku Žilina uskutoční výročný 10. ročník festivalu vedy na Slovensku – Európska noc výskumníkov 2016. Srdečne vás pozývame do nášho vedeckého stánku! ? Viac info na http://www.nocvyskumnikov.sk

Druhé kolo prijímacieho konania na študijný program „Vodná doprava“

Bolo vyhlásené druhé kolo prijímacieho konania na študijný program „Vodná doprava“. Prihlášku na štúdium možno podať v termíne do 22. 7. 2016. Druhé kolo prijímacieho konania sa uskutoční dňa 22. 8. 2016. Viac informácií na: https://fpedas.uniza.sk/…/prijimacie-kon…/bakalarske-studium

Pracovné stretnutie združenia EDINNA

V dňoch 10. a 11. mája 2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie združenia EDINNA v Zasadačke vedeckej rady na Novej menze. Stretnutia sa zúčastnili rôzne organizácie pôsobiace vo vnútrozemskej vodnej doprave (vysoké školy, univerzity, výcvikové a tréningové centrá,  firmy vyrábajúce lodné simulátory) z Holandska, Belgicka, Nemecka, Rakúska, Rumunska, Ukrajiny a Ruska.  Predmetom stretnutia boli lodné simulátory,...

Učiteľská mobilita na Záhrebskej univerzite

Doc. Dávid absolvoval učiteľskú mobilitu na Záhrebskej univerzite v rámci programu ERASMUS+ od 17. do 19. mája 2016. V rámci tohto pobytu odprednášal cyklus prednášok, ktoré boli zamerané na námornú dopravu a námorné kontajnery pre študentov inžinierskeho štúdia na  Katedre vodnej dopravy, Fakulta dopravy a dopravných vied (Department of Water...

Slávnostného otvorenia pltníckej sezóny 2016 na Váhu

Dňa 15. apríla 2016 sa členovia katedry zúčastnili slávnostného otvorenia  pltníckej sezóny 2016 na Váhu v Strečne. Touto udalosťou si pripomenuli sedemsto rokov starú tradíciu splavovania dreva z Liptova do Čierneho mora.  

Prednáška doc. Andreja Dávida v priestoroch Krajskej knižnice

Dňa 13. apríla 2016 sa uskutočnila prednáška  doc. Andreja Dávida v priestoroch Krajskej knižnice pre širokú verejnosť vrátane študentov Dopravnej akadémie. Prednáška bola zameraná na problematiku námornej  dopravy, námorných kontajnerov vrátane námorných prístavov.