Katedra vodnej dopravy Blog

Erasmus pobyt študenta z Brazílie na Katedre vodnej dopravy

V zimnom semestri 2016/2017 na Katedre vodnej dopravy študoval Antonio Felipe Gomes Teixeira, študent z Brazílie, ktorý študuje na Univerzite “Federal University of Santa Catarina (UFSC)” námorné inžinierstvo. Jeho zážitky a skúsenosti  z pobytu, si môžete prečítať nižšie. Tento študent absolvoval odbornú exkurziu v prístave Bratislava s doc. Dávidom. I’m...

Výberová prednáška

Srdečne Vás pozývame na výberovú prednášku “Využitie zasielateľskej databanky RAALTRANS”, ktorá sa uskutoční 6.3.2017 o 15:00 v aule DATALAN (BG 01).

LOĎOU V ÚSTRETY BUDÚCEJ KARIÉRE, Vol. II

V apríli 2017 pripravujeme ďalšiu vyhliadkovú plavbu po bratislavskom úseku Dunaja pre záujemcov o vodnú dopravu, tentokrát loďou „Kriváň“ od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica. V prípade záujmu zúčastniť sa plavby kontaktujte: galierikova@fpedas.uniza.sk, telefón: +421/41/513 35 60

Deň otvorených dverí

V piatok 17.2 o 10:00 hod. sa na našej fakulte uskutoční Deň otvorených dverí. Viac info na fpedas.uniza.sk.

Dunajský fond

Dunajský fond je otvorenou neziskovou platformou pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja. Konkrétne, Dunajský fond identifikuje, združuje resp. koordinuje finančné, ľudské a akékoľvek iné dostupné zdroje umožňujúce dosahovanie cieľov Charty Dunajského fondu. Tieto zdroje prepája s nositeľmi zaujímavých nápadov a know-how a s realizátormi konkrétnych aktivít v...

Noc výskumníkov 2016

Katedra vodnej dopravy sa už po štvrtý krát zúčastnila  na festivale vedy Európska noc výskumníkov, ktorá sa konala v obchodnom centre Aupark 30. septembra 2016.  V rámci Noci výskumníkov členovia Katedry vodnej dopravy  propagovali možnosti štúdia na katedre pred študentmi základných a stredných škôl Žilinského kraja. V našom stánku si žiaci...

Noc výskumníkov 30.9. 2016

30.9. 2016 sa v Auparku Žilina uskutoční výročný 10. ročník festivalu vedy na Slovensku – Európska noc výskumníkov 2016. Srdečne vás pozývame do nášho vedeckého stánku! 🙂 Viac info na http://www.nocvyskumnikov.sk

Druhé kolo prijímacieho konania na študijný program „Vodná doprava“

Bolo vyhlásené druhé kolo prijímacieho konania na študijný program „Vodná doprava“. Prihlášku na štúdium možno podať v termíne do 22. 7. 2016. Druhé kolo prijímacieho konania sa uskutoční dňa 22. 8. 2016. Viac informácií na: https://fpedas.uniza.sk/…/prijimacie-kon…/bakalarske-studium

Pracovné stretnutie združenia EDINNA

V dňoch 10. a 11. mája 2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie združenia EDINNA v Zasadačke vedeckej rady na Novej menze. Stretnutia sa zúčastnili rôzne organizácie pôsobiace vo vnútrozemskej vodnej doprave (vysoké školy, univerzity, výcvikové a tréningové centrá,  firmy vyrábajúce lodné simulátory) z Holandska, Belgicka, Nemecka, Rakúska, Rumunska, Ukrajiny a Ruska.  Predmetom stretnutia boli lodné simulátory,...