Katedra vodnej dopravy Blog

Prednáška doc. Andreja Dávida na Záhrebskej univerzite.

V rámci programu ERASMUS + sa 9. mája uskutočnila prednáška doc. Ing. Andreja Dávida, PhD. pre študentov Záhrebskej univerzity, Katedry vodnej dopravy. Prednáška bola zameraná na vnútrozemskú vodnú dopravu v Slovenskej republike, námornú dopravu a námorné kontajnery.

Výberová prednáška o chorvátskych námorných a vnútrozemských prístavoch

V rámci programu ERASMUS + sa 3. mája uskutočnila prednáška dr. Vlatky Stupalo (Záhrebská univerzita, Katedra vodnej dopravy) pre študentov Katedry vodnej dopravy a Katedry cestnej a mestskej dopravy (študijný program: zasielateľstvo a logistika).  Prednáška bola zameraná na chorvátske námorné, vnútrozemské prístavy a námornú osobnú dopravu vo svete.

Deň otvorených dverí na FPEDaS

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline aj tento rok pripravila podujatie “Deň otvorených dverí” pre záujemcov o štúdium na fakulte. Študenti stredných škôl sa stretli s členmi vedenia fakulty a dozvedeli sa o základných podmienkach prijímacieho konania, otváraných študijných programoch, možnostiach zahraničných mobilít či organizácií...

Pozícia “hlavný štátny radca”

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhlásilo výberové konanie na pozíciu “hlavný štátny radca” v sekcii vodná doprava. Predpokladom prijatia je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore “Vodná doprava”. Ďalšie informácie dostupné na: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/4762

Projekt IWTCOMP

Viac informácií v priloženom letáku projektu IWTCOMP.

3. ročník vyhliadkovej plavby po Dunaji

Stredoškoláci, ak vás láka plavba a lode, neváhajte a prihláste sa na vyhliadkovú plavbu na Dunaji, ktorá sa uskutoční 13.10.2017 a zažite príjemný deň na vode!

Noc výskumníkov 2017

Posledný septembrový piatok sa na Slovensku nesie v duchu vedy a výskumu. Pri tejto príležitosti sa každoročne uskutočňuje Noc výskumníkov. Minulý rok sa do festivalu vedy zapojilo viac ako 1 300 vedcov a výskumníkov, skoro 55 000 žiakov a študentov a všetkých podujatí sa zúčastnilo dovedna viac ako 182 000 návštevníkov....

Druhý ročník Slnovratu na Dunaji

Namiešajte si svoj vlastný koktail zážitkov na Dunaji! Plavby a splavy, rodinné akcie, exkurzie, koncerty, divadlo, športové podujatia, výlety v prírode, cyklotúry a iné. od 27. mája do 1. júla 2017 viac info na: https://slnovratnadunaji.sk

Letná brigáda na kompe

Študenti, ktorí máte záujem počas prázdnin brigádnicky pracovať na Kompe Strečno, obratom kontaktujte vedúcu katedry: jarmila.sosedova@fpedas.uniza.sk  

Výberová prednáška dr. Adriana Oleiho

Na našej katedre sa konala dňa 25.4. výberová prednáška dr. Adriana Oleiho, Univerzita Craiova, Rumunsko na tému vnútrozemská vodná doprava v Rumunsku (námorné a vnútrozemské prístavy, Dunajská vodná cesta, vodné dielo Železné vráta i., riečne informačné služby) v rámci ERASMU programu.